THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 93bis Đường Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Giờ làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 từ 9:00 – 18:00
Hotline: 0935 111 443
Khu Vực Miền Nam: 0833 602 990
Khu Vực Miền Bắc: 0347 064 282
Miền Trung:
        Đà Nẵng: 0906 451 916
        Nha Trang: 0911 144 438 
Email: hotel@aharooms.com